בראתיו, יצרתיו, עשיתיו

לפי הקבלה 'בריאה', 'יצירה' ו'עשיה' מתארים שלושה שלבים בהתהוות העולם, וכן שלושה רבדי מציאות ודרגות תודעה. ומה קרה לפני הבריאה? מודל ארבעת העולמות, חלק ב.

להמשיך לקרוא

בן כמה היקום? תלוי איך מסתכלים עליו | השקפת עולמות, פרק ב

בקונפליקט התורה והמדע אחת השאלות שעולה ראשונה היא נושא גיל היקום. למרבה הצער, לעתים קרובות היא גם השאלה האחרונה, כי הדיון כולו מתפוצץ סביב נושא זה במפץ גדול עוד לפני שהוא מתחיל. ננסה להתמודד עם סוגיה זו באמצעות מודל ארבעת העולמות שפגשנו בפרק הקודם בסדרה זו.