שני סוגי חושך, שני סוגי אור (נקודה למחשבה #15: בֹא)

לפעמים אנו צריכים להתמודד עם חושך נפשי או רוחני. אך יש הבדל בין חושך הנובע רק מהעדר אור, לבין חושך ממשי שקנה אחיזה בתוכנו. איך מתרפאים ממכת החושך שבפנים?

להמשיך לקרוא