בקבוק רעל בארון התרופות? מבט חדש על קהלת

מסיפור הבריאה ועד חזון הנביאים, התנ"ך כולו קורא תיגר על העולם האלילי, שנשלט בידי תפיסת זמן מעגלית. אז מה עושה בו מגילת קהלת, המחזירה את הגלגל אחורנית ומציירת דיוקן כה פסימי לכאורה של חיים במעגל חסר תוחלת?