משא האדם השפוי

במדינות בהן האיסלם הפונדמנטליסטי מרים את ראשו אנו עדים לקריסת הטוטליות של הקונספציה הפוסט-קולוניאלית. מסתבר שבמקרים מסוימים אין ברירה אלא לשלוט על עם אחר, לפחות עד שמעמידים אותו על רגליו.