מאמרים

בשנת תשס"ז, בהיותי בן כ-32, שיניתי את שמי מניל לניר. המאמרים שנכתבו בשם ניל משקפים את המסע שהוביל אל החזרה בתשובה, והמאמרים הנכתבים בשם ניר את המשך המסע בתוך עולם היהדות.

מאמרים מאת ניל מנוסי

מאמרים מאת ניר מנוסי