מ"הולילנד" לארץ הקודש

אוזננו כבר התערלה למשמע המלה הלועזית המהדהדת מזה מספר שנים בכלי התקשורת, והפכה שם נרדף לשחיתות בצמרות ההון והשלטון. אך העובדה האירונית המרה היא שפרשת "הולילנד" נקראת על שם "ארץ הקודש" שלנו עצמה, לא פחות.

מחוללת התמורות: תמר אשת יהודה ושתי הדרכים העולות אל מלכות ישראל

מבין שלל הסיפורים העזים והנועזים הממלאים את התנ"ך מקום מיוחד שמור לסיפורה של תמר אשת יהודה. תמר מאתגרת כפליים כאשר רואים שכל הפרשנים היהודיים לאורך הדורות, ללא יוצא מן הכלל, מהללים אותה ואת מעשיה.

1 2